Köpvillkor

Från Zooimport.se sker grossistförsäljning enbart till företag med en fysisk butik och/eller webbutik inom Zoofackhandeln och till butiker med djurtillbehör.
För att bli återförsäljare krävs att du har ett registrerat företag med F-skatt sedel. Har du zoo-butik och är intresserad av att bli återförsäljare? Fyll i formuläret här:


Ansök

Följande villkor är tillämpliga på det köpeavtal du som kund sluter med Zooimport.se. Som återförsäljare skyddas du alltid av de i allmänhet tvingande regler som följer av tillämpad lagstiftning.

  1. Köp
  2. Priser och betalning
  3. Leverans
  4. Garanti
  5. Reklamation
  6. Personuppgifter, säkerhet och sekretess

1. Köp

Vid beställning från Zooimport.se träffas avtal om köp först när vi bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Förekommer det felaktigheter (t.ex. felaktigt pris eller tryckfel/felskrivning) i orderbekräftelsen förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand.

Tillägg, ändring och avbryta order.
Tillägg, ändringar och att avbryta en order kan endast göras så länge en order inte är skickad från Zooimport.se lager.


Marknadsföringsfrihet.
Återförsäljare till Zooimport får fritt kopiera, citera och publicera texter, bilder och videos från www.zooimport.se för att marknadsföra de produkter som de saluför.


2. Priser och betalning

Priser anges exklusive moms. Moms visas vid utcheckning i kassan. Avgiften för standard frakt tillkommer med 99 kr. inklusive moms. Den slutgiltiga kostnaden inklusive fraktavgift anges på kassasidan. Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK).
Fullständiga betalningsvillkor finner du här: Zooimports betalningsvillkor

3. Leverans

Frakt och leveransvillkor
Fullständiga frakt och leveransvillkor finner du här: Zooimports frakt och leveransvillkor.

Transportskador
Om du har mottagit en transportskadad produkt ska detta anmälas direkt till Zooimport kundservice.

E-post: [email protected]
Telefon: 0760 - 490 395

4. Garanti

Våra produkter har minst ett års garanti om inget annat uttryckligen anges! Zooimport garanterar att varorna tillverkas under normala omständigheter och uppfyller aktuell EU-standard samt att alla el-varor är CE märkta. Garantin gäller inte för fel som uppkommit genom att varor inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen, utsatts för onormalt brukande eller vanvård, utsatts för elektriska överspänningar från t.ex. åska, byggts om eller ändrats.

5. Reklamation

Det är endast ursprungliga fel som omfattas av reklamationsrätten och inte sådana fel som är orsakade av normalt slitage, genom felaktigt handhavande, lagring, transport, underhåll eller användning av varan. Reklamation av varor till Zooimport.se ska göras inom skälig tid, dock inom 2 månader efter att du upptäckt felet på varan. Vid reklamation på en defekt produkt så ersätter vi produkten med samma produkt.
När du upptäcker att det finns ett fel på varan och vill göra en reklamation kontaktar du oss snarast möjligt, antingen genom telefon eller e-post.

E-post: [email protected] 
Telefon: 0760 - 490 395


6. Personuppgifter, säkerhet & sekretess

För oss på Zooimport.se (“Bolaget”) är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du köper någon av våra produkter eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

Vi sparar följande information om dig:
Namn
Adress
Telefonnummer
Epost
Organisationsnummer
Betalningsinformation samt betalningshistorik
Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, leveransadress, faktura etc.


Uppgifter för bokföring mm
För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:


Namn
Adress
Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt (inkl exempelvis beställningsnummer), leveransadress etc.
Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.


Samtycken:
För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.


Cookies
Zooimport.se använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internet upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.


Du kan välja om du vill acceptera cookie fil eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookie funktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på Zooimports hemsida.

Dina rättigheter:
Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.


Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget.

Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen. Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Data-inspektionen tillsynsmyndighet i Sverige

Kontaktinformation
Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att maila till oss på [email protected]


Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Zooimport.se
Hässleholmsvägen 50
284 34 Perstorp
Tel: 0760 490 395

Kontaktperson: Kenneth Johansen
Epost: [email protected]